Chemisch Afval Nederland

Verantwoord en veilig chemisch en gevaarlijk afval afvoeren

Laat uw chemisch afval ophalen

Chemisch afval afvoeren bedrijven

Bent u op zoek naar een professionele partij voor het afvoeren van uw chemisch en gevaarlijk bedrijfsafval? Schakel Chemisch Afval Nederland in, specialist in veilige en verantwoorde afvoer van chemisch en gevaarlijk afval van bedrijven. Als erkend en gecertificeerd afvalinzamelaar begrijpen we de complexiteit en de wettelijke vereisten rondom het afvoeren van chemische afvalstromen. Wij bieden duurzame en betrouwbare oplossingen die voldoen aan de hoogste normen van veiligheid, milieu en wetgeving. Met ons uitgebreide netwerk van afvalverwerkingspunten zorgen we voor een efficiënte en veilige inzameling in heel Nederland.

KCA en KGA Ophaalservice

Wij bieden een voordelige KCA en KGA Ophaalservice aan voor bedrijven, instellingen en organisaties. Onze klanten zijn actief in diverse sectoren, van garagebedrijven tot ziekenhuizen. Zowel kleine (klein chemisch afval) als grote hoeveelheden (groot chemisch afval) kunnen wij ophalen op uw locatie tegen zeer scherpe tarieven. Dit kan eenmalig, periodiek, maar ook op afroep. Samen met u bekijken we welk inzamelmiddel en ophaalfrequentie het beste bij uw situatie past. Wij beschikken over de benodigde vergunningen en expertise voor het verantwoord ophalen en afvoeren en van KCA, KGA en bulk.

Inzameling gevaarlijk en chemisch bedrijfsafval

Voor de inzameling van gevaarlijk en chemisch bedrijfsafval dient u als bedrijf een erkend afvalbedrijf in te schakelen. Wij beschikken over de juiste certificering voor het inzamelen van diverse chemische, schadelijke en milieubelastende afvalstromen afkomstig van bedrijven.

Onderstaand chemisch en gevaarlijk bedrijfsafval kunt u bij ons inleveren:

chemisch-afval-afvoeren-bedrijven

Chemisch afval afvoeren kosten

De kosten voor het afvoeren van groot of klein chemisch afval zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en hoeveelheid van het afval, de benodigde verwerkingsmethoden en de transporteisen. Bij Chemisch Afval Nederland streven we ernaar om kosteneffectieve oplossingen te bieden die aansluiten bij uw specifieke behoeften. Bent u benieuwd naar de prijzen voor het afvoeren van uw groot of klein chemisch en gevaarlijk afval? Vul dan vrijblijvend het online offerteformulier in.

Chemisch afval container

Om het afvoerproces van chemisch en gevaarlijk afval te vereenvoudigen en zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden, kunt u bij ons een chemisch afval container huren. Deze KCA containers zijn speciaal ontworpen voor de opslag en het veilig transporteren van chemische en gevaarlijke afvalstromen, zowel in vaste vorm als vloeibare vorm. Voorbeelden zijn: accubak, palletbox, KGA box, Milieubox, Wiva vat, UN dekselvat, drum met deksel, IBC container en jerrycans.

Emballage voor chemisch en gevaarlijk afval

Het gebruik van speciale emballage voor chemisch en gevaarlijk afval is zeer belangrijk en noodzakelijk om veiligheid te waarborgen. Ons team helpt u graag bij het kiezen van de juiste emballage en inzamelmiddelen. Alle afvalcontainers en vaten zijn gekeurd en voldoen aan alle eisen en veiligheidsvoorschriften voor het opslaan van allerlei soorten schadelijke stoffen.

chemisch-afval-container-emballage

Veelgestelde vragen

Wat is chemisch afval?

Chemisch afval omvat alle stoffen en materialen die in aanraking zijn geweest of chemicaliën bevatten die brandbaar, toxisch, explosief, oxiderend, giftig of irriterend zijn. Het kan verschillende substanties aannemen, zoals damp, gas, vaste of vloeibare stof. Deze afvalstoffen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, grondwater en het milieu. Het wordt ook wel klein gevaarlijk afval (KGA) of klein chemisch afval (KCA) genoemd. Het mag niet gedeponeerd worden bij het reguliere restafval of huishoudelijk afval.

Wat valt er onder chemisch afval?

Onder chemisch afval gevaarlijk vallen onder andere oplos- en verdunningsmiddelen, zuren en basen, verfafval, chemische reinigingsmiddelen, lege batterijen en accu’s. Ook pesticiden, verontreinigd water, brandstofresten, afgewerkte olie en laboratoria- en medisch afval zijn voorbeelden van chemische afvalsoorten.

Wat is KCA en KGA?

KCA staat voor Klein Chemisch Afval. Het omvat kleine hoeveelheden chemische stoffen afkomstig van huishoudens en bedrijven, zoals lege verfblikken, oplosmiddelen, oude batterijen, spaarlampen, reinigings- en bestrijdingsmiddelen, oude motorolie en brandstof, medicijnen en injectienaalden. KGA staat voor Klein Gevaarlijk Afval. Er is geen verschil tussen KCA en KCG, meestal wordt hier hetzelfde mee bedoeld.

Waar kan ik als bedrijf klein chemisch afval inleveren?

Als bedrijf kunt u klein chemisch afval inleveren of laten ophalen door een extern en erkend inzamelingsbedrijf. Deze dient VHIB gecertificeerd te zijn. In sommige gevallen kunt u als ondernemer terecht bij apotheek, chemokar, KCA-depot of milieustraat, maar zeker niet alle gemeentes staan toe dat u uw chemische bedrijfsafval daar inlevert.

Is chemisch afval scheiden verplicht?

Ja, het scheiden van chemisch en gevaarlijk afval is verplicht en onderhevig aan strenge richtlijnen en regelgeving met betrekking tot inzamelmiddelen (speciale inzamelbakken), opslag, vervoer en verwerking. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Als bedrijf kunt u beboet worden als u zich niet aan deze regels houdt. De overheid bepaalt welke afvalstoffen als gevaarlijk of schadelijk gezien worden en als chemisch afval moeten worden afgevoerd en verwerkt. Deze stoffen zijn opgenomen in de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Lees hier meer over de chemisch afval wetgeving.

Wat is groot chemisch afval?

Met groot chemisch afval wordt meestal chemisch en gevaarlijk afval bedoelt dat afkomstig is van bedrijven. Het gaat hierbij vaak om grotere hoeveelheden dan klein gevaarlijk afval of om zeer uitzonderlijke toxische of milieubelastende stoffen, die zeer schadelijk zijn.

Veilig en verantwoord chemisch en gevaarlijk afval afvoeren voor bedrijven

Schakel ons in voor een veilige en verantwoorde afvoer van uw chemische en gevaarlijke afvalstoffen. Als ervaren en erkend afvalinzamelaar begeleiden wij u graag in het gehele traject, van opslag tot verwerking. Vraag vandaag nog een offerte aan.

nl_NLNL